iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Bałkany w oczach młodego człowieka : materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku
Author/editor: red. nauk. Ivan Petrov
Publication place: Łódź
Publisher: "Piktor"
Year: 2006
Pages: 155 s.
Languages: bul, pol
Abstract: Materiały z konferencji organizowanej przez Katedrę Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego. Część językoznawcza zawiera artykuły poświęcone językowi bułgarskiemu, grupie serbsko-chorwackiej oraz archeografii. (MF)
Author headings:
rd. Petrov, Ivan [Show]
Keywords: 2005 r., języki południowosłowiańskie, Łódź, materiały konferencyjne
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
4.1. Serbo-Croatian group. Modern literary language [Show]
Articles:
JAKIMISZYN Anna: Analiza wykładników kategorii określoności/nieokreśloności w nominalizacjach w tekście "Swisztowskiego damaskinu" .- Łódź, 2006 [Show]
WYPYCH Magdalena: Bezokolicznik i "da-konstrukcja" w najstarszych tekstach języka staro-cerkiewno-słowiańskiego .- Łódź, 2006 [Show]
BOCIEK Ivica: Duchowe i materialne przesłanie księgi "Misal po zakonu rimskoga dvora" .- Łódź, 2006 [Show]
URBAŃCZYK-ADACH Natalia: Jeden język - dwa alfabety : zakres użycia cyrylicy i łacinki we współczesnym języku serbskim .- Łódź, 2006 [Show]
TĄPOROWSKA Aleksandra: Język serbsko-chorwacki : jeden czy dwa języki? .- Łódź, 2006 [Show]
KAWECKA Agata: Południowosłowiańskie odpisy "Fizjologa" - zarys archeograficzny .- Łódź, 2006 [Show]
FASTYN Marcin: Z problematyki zjawisk nominalizacji na podstawie XVII-wiecznych damaskinów .- Łódź, 2006 [Show]
KĂNČEVA Lilija: За мястото на плусквамперфекта в новобългарската и новополската граматична традиция .- Łódź, 2006 [Show]
DINEVA Monika: Основания за признаването на хибридността като граматично явление в три славянски езика с оглед на категорията род .- Łódź, 2006 [Show]