iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Analiza wykładników kategorii określoności/nieokreśloności w nominalizacjach w tekście "Swisztowskiego damaskinu"
Author/editor: Anna Jakimiszyn
Published in: Bałkany w oczach młodego człowieka : materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku .- Łódź, 2006 [Show]
Pages: 35-38
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje znominalizowane frazy z nomen abstractum zawarte w tekście XVIII-wiecznego "Swisztowskiego damaskinu". Przytacza przykłady ilustrujące zastosowanie rodzajnika w zależności od określoności deskrypcji lub jej braku. Stwierdza brak ustabilizowania reguł jego użycia, zauważając jednocześnie, że w żywym języku bułgarskim, odzwierciedlonym w tekście damaskinu, obecny już był analityzm, a kategoria określoności była zgramatykalizowana. (MF)
Author headings:
au. Jakimiszyn, Anna [Show]
Keywords: 18 w., damaskin, egzystencjalność, historia języka, jednostkowość, język bułgarski, nieokreśloność, nominalizacja, ogólność, określoność, zdanie złożone, "Свищовски дамаскин"
Tags:
Classification:
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
3.1.1.4.3. Bulgarian. Compound sentence [Show]