iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Język serbsko-chorwacki : jeden czy dwa języki?
Author/editor: Aleksandra Tąporowska
Published in: Bałkany w oczach młodego człowieka : materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku .- Łódź, 2006 [Show]
Pages: 53-58
Languages: pol
Abstract: Autorka prezentuje poglądy różnych badaczy dotyczące zagadnienia odrębności języków serbskiego i chorwackiego. Wskazuje najbardziej typowe różnice (fonetyczne, składniowe, słowotwórcze, leksykalne, fleksyjne i semantyczne) między oboma systemami, przyjmując stanowisko, że choć serbski i chorwacki stanowią osobne języki, państwowa polityka sztucznego stwarzania odmienności między nimi jest irracjonalna. (MF)
Author headings:
au. Tąporowska, Aleksandra [Show]
Keywords: język chorwacki, język serbski, język serbsko-chorwacki, język współczesny, polityka językowa, socjolingwistyka, sytuacja językowa
Tags:
Classification:
4.1. Serbo-Croatian group. Modern literary language [Show]
4.2. Serbo-Croatian group. History of language [Show]
4.4. Serbo-Croatian group. Sociolinguistics [Show]