iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Les études balkaniques tchèques .- 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998
Author/editor: vědec. red. Miroslav Kvapil ; red. Milena Přikrylová
Publication place: Praha
Publisher: "Euroslavica"
Year: 1999
Pages: 135 s.
Languages: cze, mac
Author headings:
rd. Kvapil, Miroslav [Show]
rd. Přikrylová, Milena [Show]
Keywords: 1998 r., bałkanistyka, język czeski, język macedoński, materiały konferencyjne, Praga
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
3.2. Macedonian [Show]
6.1. Czech [Show]
Inbound references:
Recenzja: LABROSKA Veselinka: Зборник на реферати од чешко-македонската научна конференција, одржана во рамките на одбележувањето на 650 годишнината на формирањето на Карловиот универзитет во Прага на Катедрата за славистика на Филозофскиот факултет, 1-4 јуни 1998 .- "Македонски јазик" 2000 [Show]
Articles:
HAVLOVÁ Eva: Etymologické poznámky k makedonským homonymům .- Praha, 1999 [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Názvy masa a některých masitých výrobků v jihoslovanských jazycích .- Praha, 1999 [Show]
RIBAROVA Zdenka: Několik západoslovenismů v makedonských církevněslovanských památkách .- Praha, 1999 [Show]
PŘIKRYLOVÁ Milena: Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině .- Praha, 1999 [Show]
ČERMÁK František: Verbální frazémy s komponentem být v češtině .- Praha, 1999 [Show]
JANYŠKOVÁ Ilona: Význam makedonského jazyka v "Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského" .- Praha, 1999 [Show]
KARANFILOVSKI Maksim: Акцентот кај глаголските форми во долновардарските говори .- Praha, 1999 [Show]
PANDEV Dimitar: Диграфијата во македонскиoт писмен јазик .- Praha, 1999 [Show]
ROUS Donka: Македонските корелати на чешкиот предлог к [ке, ку] .- Praha, 1999 [Show]
PEEV Kosta: Морфолошко-синтаксички посебности на југоисточните македонски говори низ страниците на "Зборникот на Верковиќ" објавен во Прага .- Praha, 1999 [Show]
MIOVSKI Mito: Одразот на екстралингвистичките фактори во македонската и чешката јазична дејност .- Praha, 1999 [Show]