iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Přikrylová
Given names: Milena
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Přikrylová Milena [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor PŘIKRYLOVÁ Milena: Sémantika konstrukcí se slovesem mít ve staroslověnských biblických textech a vývoj těchto konstrukcí do češtiny a bulharštiny .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
autor PŘIKRYLOVÁ Milena: Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině .- Praha, 1999 Book article [Show]
autor PŘIKRYLOVÁ Milena: Staroslověnská posesívní adjektiva na -jь, -ьjь .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
autor PŘIKRYLOVÁ Milena: Притежателни прилагателни, завършващи на -овъ/-евъ в старобългарския език .- Шумен, 1997 Book article [Show]
redaktor Les études balkaniques tchèques .- 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998 .- Praha, 1999 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions