iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině
Author/editor: Milena Přikrylová
Published in: Les études balkaniques tchèques .- 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998 .- Praha, 1999 [Show]
Pages: 75-82
Languages: cze
Abstract: O slangových slovnících: Г. Армянов, "Речник на българския жаргон" (1993); Т. Треневски, "Речник на жаргонски зборови у изрази" (1997). (JP)
Author headings:
au. Přikrylová, Milena [Show]
Keywords: język bułgarski, język macedoński, rzeczownik, slang, słownik 1 (zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie), "Речник на българския жаргон", "Речник на жаргонски зборови у изрази"
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.2.6.4.1. Macedonian. Dictionaries [Show]
3.1.6.4.1. Bulgarian. Dictionaries [Show]
3.1.4. Bulgarian. Sociolinguistics [Show]
3.2.4. Macedonian. Sociolinguistics [Show]
Personal subject heading:
Armjanov, Georgi [Show]
Trenevski, Tomislav [Show]