iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Význam makedonského jazyka v "Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského"
Author/editor: Ilona Janyšková
Published in: Les études balkaniques tchèques .- 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998 .- Praha, 1999 [Show]
Pages: 25-28
Languages: cze
Author headings:
au. Janyšková, Ilona [Show]
Keywords: etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), "Etymologický slovník jazyka staroslověnského", historia języka, język macedoński, język staro-cerkiewno-słowiański, słownictwo
Tags:
Classification:
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]
3.2.6.1. Macedonian. History of lexicon [Show]
3.2.6. Macedonian. Lexicology [Show]