iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Одразот на екстралингвистичките фактори во македонската и чешката јазична дејност
Author/editor: Мито Миовски
Published in: Les études balkaniques tchèques .- 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998 .- Praha, 1999 [Show]
Pages: 43-50
Languages: mac
Abstract: Srovnání makedonské a české historie a její odraz v některých lingvistických jevech (v onomastickém plánu). (JP)
Author headings:
au. Miovski, Mito [Show]
Keywords: czynnik ekstralingwistyczny, historia języka, język macedoński, kontakty językowe, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych)
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]
3.2.7. Macedonian. Onomastics [Show]
3.2.2. Macedonian. History of language [Show]