iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Regulacyjna funkcja tekstów
Author/editor: pod red. Kazimierza Michalewskiego
Publication place: Łódź
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Year: 2000
Pages: 437 s.
Languages: pol
Abstract: W rozumieniu autorów funkcja regulacyjna polega na wpływaniu na zachowania i postawy odbiorców. (TŚ)
Author headings:
rd. Michalewski, Kazimierz [Show]
Keywords: funkcja perswazyjna, funkcja semantyczna, język polski, języki słowiańskie, tekst 1 (całościowy komunikat)
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
Articles:
ZAWILSKA Danuta: Analiza funkcjonalna nazw województw i powiatów obowiązujących w Polsce od 1 stycznia 1999 roku .- Łódź, 2000 [Show]
UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ Alžbeta: Analýza slovenských textov komunálnych volieb 1998 v Békéšskej [Békešskej] Čabe .- Łódź, 2000 [Show]
SAWICKA Grażyna: Determinanty tekstów i dyskursów .- Łódź, 2000 [Show]
WOLIŃSKA Olga: Elementy sterujące w wypowiedziach analityków giełdowych .- Łódź, 2000 [Show]
ZIMNY Rafał: Etyczno-społeczne implikacje pewnego typu komunikacji reklamowej .- Łódź, 2000 [Show]
VAJIČKOVÁ Mária: Frazémy a frazeologické aktualizácie a modyfikácie v textoch reklám na pozadí nemčiny a slovenčiny .- Łódź, 2000 [Show]
MICHALEWSKI Kazimierz: Funkcja form czasownikowych w tekstach regulacyjnych .- Łódź, 2000 [Show]
SOJKA-MASZTALERZ Helena: Funkcja perswazyjna a stereotyp : na materiale polskiej prasy codziennej w latach 1918-1921, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-ukraińskich w tym wojny o wschodnią Galicję w latach 1918-1919 .- Łódź, 2000 [Show]
HOLUB Zbyněk: Jazyk barokních kázání kněze Jana Klekara .- Łódź, 2000 [Show]
OČENÁŠ Ivan: Jazykovo-komunikačné regulátory homiletických textov v konfesionálnej tlači .- Łódź, 2000 [Show]
MALINOWSKA Ewa: Język i styl regulaminów .- Łódź, 2000 [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Język tekstów perswazyjnych na podstawie współczesnych reklam .- Łódź, 2000 [Show]
BŁAŻEJEWSKA Joanna: Językowe środki perswazji w nagłówkach publikacji politycznych .- Łódź, 2000 [Show]
ZACHWIEJA Magdalena: Językowe środki perswazji w świetle podręczników homiletyki .- Łódź, 2000 [Show]
LASKOWSKA Elżbieta: Językowe środki wartościujące w funkcji nakłaniającej : na przykładzie wypowiedzi na sesjach Rady Miejskiej Rady Miejskiej Bydgoszczy .- Łódź, 2000 [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana: K persuazivnimu stylu letáčků najbízejících "Přivýdělek" , "Vedlejší příjem" : aneb jako nalákat spolupracovníky .- Łódź, 2000 [Show]
ČECHOVÁ Marie: K regulativní a operativní funkci komunikátů .- Łódź, 2000 [Show]
RYZZA-WOŹNIAK Agnieszka: Motywacja marketingowa i językowa nazwy firmowej (marki) a jej funkcja perswazyjna na przykładzie słownictwa z euro- .- Łódź, 2000 [Show]
WOJTCZUK Krystyna: Nakazy i zakazy w języku zawodowym nauczycieli i ich tekstowa funkcja regulacyjna .- Łódź, 2000 [Show]
DYTMAN Agnieszka: "Niech się święci 1 Maja" - dyrektywny charakter instrukcji pierwszomajowych .- Łódź, 2000 [Show]
BRÁDKOVÁ Hana: Novela zákona o rodině z pohledu lingvistického .- Łódź, 2000 [Show]
MATUSZCZYK Bożena: O definicji projektującej w perswazji kaznodziejskiej .- Łódź, 2000 [Show]
LEWIŃSKI Piotr H.: O figuralności tekstów perswazyjnych .- Łódź, 2000 [Show]
CHRUSZCZEWSKI Piotr: O heterogenicznej istocie dyskursu prawnego .- Łódź, 2000 [Show]
TOMECKA-MIREK Anna: O języku ustaw prawnych : las w ujęciu ustawowym, słownikowym i potocznym .- Łódź, 2000 [Show]
KUBISZYN-MĘDRALA Zofia: O modalności w tekstach reklam : czasowniki modalne .- Łódź, 2000 [Show]
BUGAJSKI Marian: O perswazyjnej funkcji terminów naukowych .- Łódź, 2000 [Show]
KRUPSKA-PEREK Anna, PAWLAK Andżelika: O pewnym typie druku urzędowego .- Łódź, 2000 [Show]
WALCZYŃSKA Marzena: O stylistyce tekstów normatywnych : na podstawie "Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników" .- Łódź, 2000 [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Persuázia v politických predvolebných spotach šírených rozhlasom .- Łódź, 2000 [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Persvazivní funkce v současné psané publicistice .- Łódź, 2000 [Show]
SOSNOWSKA Natalia: Perswazyjna funkcja przymiotników i przysłówków w tekstach komentarzy radiowych .- Łódź, 2000 [Show]
CYBULSKI Marek: Polskie formy rozkazu i zakazu do połowy XVII wieku .- Łódź, 2000 [Show]
WEIGT Zenon: Pragmatyczno-jezykowe aspekty powszechnej informacji medycznej na przykładzie polskich i niemieckich ulotek do lekarstw .- Łódź, 2000 [Show]
URBANCOVÁ Lujza: Premeny úvodnika v časopisoch .- Łódź, 2000 [Show]
JAKLOVÁ Alena: Řečničká výstavba kázání Ondřeje Františka de Waldta .- Łódź, 2000 [Show]
ODALOŠ Pavol: Rečovo-komunikačné techniky v politickej komunikácii na Slovensku .- Łódź, 2000 [Show]
ZEMAN Jiří: Regulativní funkce v jednom typu městské komunikace: ptaní se na cestu .- Łódź, 2000 [Show]
SRPOVÁ Hana: Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze .- Łódź, 2000 [Show]
DYBALSKA Renata: Sekundarne gatunki mowy w reklamie .- Łódź, 2000 [Show]
LIBURA Agnieszka: Struktura i właściwości perswazyjne tekstów wzywających do zapłaty .- Łódź, 2000 [Show]
SZKUDLAREK Ewa: Tekst wzorcowy podania i jego realizacja .- Łódź, 2000 [Show]
BOGOCZOVÁ Irena: Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów : zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia .- Łódź, 2000 [Show]
GIEDZ Teresa: Współczesna reklama rosyjska - specyfika środków perswazji wobec nieprzychylnej postawy odbiorcy .- Łódź, 2000 [Show]
HABRAJSKA Grażyna: Wykładnia językowa aktów prawnych a standardy semantyczne : na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego .- Łódź, 2000 [Show]
KOCSIS Mihály: О грамматических средствах перевода евангелия на т.н. просту мову .- Łódź, 2000 [Show]
GRIGORAŠ Antonìna Michajlìvna: Соотношение стандарта и экспрессии в современной публицистике : на материале прессы Украины 90-тых годов .- Łódź, 2000 [Show]