iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2013
Issue R. 62 nr 3
Articles:
MALINOWSKA Iwona: Artykuły hasłowe wykrzykników w różnych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich słownikach : krytyka i próba definicji [Show]
CHLEBDA Wojciech: Frazeologia i paremiologia słowiańska w polskich pracach językoznawczych lat powojennych [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 21 stycznia 2013 r.) [Show]
KASATKIN Leonid Leonidovič: Z dziejów "akania" – "jakania" w języku rosyjskim [Show]
MĘDELSKA Jolanta: Zaimkowe afiksy nieokreśloności w polszczyźnie północnokresowej [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Синтаксические процессы в структуре сложного предложения (I) [Show]