iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Zaimkowe afiksy nieokreśloności w polszczyźnie północnokresowej
Author/editor: Jolanta Mędelska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 3
Pages: 465-473
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Artykuł przedstawia wyniki badań autorki nad wymiennością stosowania formantów -kolwiek i -ś w zaimkach nieokreślonych w polszczyźnie północnokresowej. Autorka wskazuje, że zarówno na terenie wileńsko-dyneburskim, jak i na kowieńsko-żmudzkim formant -kolwiek jest wykorzystywany znacznie częściej, także w tych przypadkach, gdy w polskim języku literackim występuje -ś. Jako prawdopodobna przyczyna takiego stanu rzeczy wskazany jest wpływ struktur języka rosyjskiego i litewskiego. (MF)
Author headings:
au. Mędelska, Jolanta [Show]
Keywords: -kolwiek, -ś, afiks, język litewski, język polski, język rosyjski, kalka językowa, nieokreśloność, polszczyzna północnokresowa, zaimek, zaimek nieokreślony
Tags:
Classification:
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Links:
Tekst dokumentu