iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Frazeologia i paremiologia słowiańska w polskich pracach językoznawczych lat powojennych
Author/editor: Wojciech Chlebda
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2013 R. 62 nr 3
Pages: 341-349
Languages: pol
Abstract: Omówienie stanu badań polskiego językoznawstwa w zakresie frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Autor wymienia i omawia najważniejsze prace z tych dziedzin, wskazując jednocześnie na zagadnienia do dziś słabo zbadane i podkreślając konieczność stworzenia polskiego etymologiczno-historycznego słownika frazeologicznego. (MF)
Author headings:
au. Chlebda, Wojciech [Show]
Keywords: 20 w. (druga połowa), frazeologia 2 (dyscyplina), język polski, języki słowiańskie, paremiologia
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
Links:
Tekst dokumentu