iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2010
Issue R. 59 nr 1
Articles:
CHLEBDA Wojciech: O pracach Komisji Frazeologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów ostatniego pięciolecia [Show]
JÓŹWIAK Jolanta: Polski przekład "Kysia" Tatiany Tołstoj a ekwiwalencja komunikatywno-pragmatyczna [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN : Warszawa, 30 listopada 2009 r. [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Typy przełączania kodu w rosyjsko-polskiej dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego [Show]
GŁADYŚ Ewa: Мова рекламних текстів як джерело маніпуляції психікою споживача [Show]