iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2008
Issue R. 57 nr 1
Articles:
KUNIŃSKA Jolanta, KUNIŃSKI Miłowit [Recenzja pracy: AWDIEJEW Aleksy, HABRAJSKA Grażyna: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej .- T. 1 .- Łask, 2004, Recenzja pracy: AWDIEJEW Aleksy, HABRAJSKA Grażyna: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej .- T. 2 .- Łask, 2006] [Show]
HABRAJSKA Grażyna [Recenzja pracy: RODAK Renata: Różne wcielenia negacji : o typach znaczeń negatywnych w procesie interpretacji wypowiedzeń przedstawiających .- Łask, 2007] [Show]
RODAK Renata: Negacja dźwignią handlu? : wykorzystanie negacji językowej w sloganach reklamowych [Show]
CZAPIGA Zofia: Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w pozycji argumentowej w polskich i rosyjskich tekstach naukowych [Show]
VALATOǓSKAJA Nìna: Праблемы тыпалогіі дыялектнай прадметнай лексікі : на матэрыяле назваў страў у паўночна-заходніх дыялектах беларускай мовы [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Семантическое варьирование, семантический инвариант и амбисемия : на материале русского языка [Show]
ROMANJUK Svìtlana: Складнопідрядні речення часу як базова структура для темпоральних синтаксем : на матеріалі української мови [Show]