iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Складнопідрядні речення часу як базова структура для темпоральних синтаксем : на матеріалі української мови
Author/editor: Світлана Романюк
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2008 R. 57 nr 1
Pages: 147-152
Note: Streszcz.: eng
Languages: ukr
Abstract 2: Analizie poddane zostały syntaksemy o charakterze temporalnym, jako odmiana predykatów drugiego rzędu. Temporalność została uznana za kategorię semantyczno-syntaktyczną. Wkazano, że semantyka czasu zostaje zachowana na drodze przekształcenia jednej strukturalnej jednostki zdaniowej w drugą, przy jednoczesnej zmianie organizacji syntaktycznej. (MF)
Author headings:
au. Romanjuk, Svìtlana [Show]
Keywords: język ukraiński, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), syntaktem, temporalność, zdanie okolicznikowe czasu, zdanie podrzędne
Tags:
Classification:
9.4.1.4.3. Ukrainian. Compound sentence [Show]