iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w pozycji argumentowej w polskich i rosyjskich tekstach naukowych
Author/editor: Zofia Czapiga
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2008 R. 57 nr 1
Pages: 117-127
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W artykule wskazane zostało, że w tekstach naukowych derywaty odczasownikowe z zerowym formantem zajmują pozycję głównego argumentu pełniąc rolę potencjalnego predykatu. Ma to na celu zwrócenie uwagi na działania i procesy, nie zaś na ich wykonawców czy sprawców, co sprzyja kondensacji treści myślowej. Zjawisko jest omawiane na przykładach zaczerpniętych z tekstów polskich i rosyjskich. (MF)
Author headings:
au. Czapiga, Zofia [Show]
Keywords: formant zerowy, język polski, język rosyjski, pozycja predykatowo-argumentowa, rzeczownik odczasownikowy, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), styl naukowy
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
9.2.1.6. Russian. Stylistics [Show]