iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Czapiga
Given names: Zofia
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Czapiga Zofia [Show]
Чапига Зофия [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor CZAPIGA Zofia .- "Przegląd Rusycystyczny" 2007 [Recenzja pracy: CHUDYK Dorota: Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi : na materiale tekstów literatury pięknej .- Rzeszów, 2006] Journal article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: Bezokolicznik w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: Dewerbatyw w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2001 Journal article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: Dewerbatyw w strukturze zdania polipredykatywnego w języku polskim i rosyjskim .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 1999 Journal article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: Imiesłów nieodmienny w strukturze zdania polipredykatywnego we współczesnym języku polskim i rosyjskim .- Katowice, 2003 Book article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: O funkcji modalnej leksemu может/może w języku rosyjskim i polskim .- "Slavia Orientalis" 2005 Journal article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: O konstrukcjach analitycznych z dewerbatywem we współczesnym języku rosyjskim i polskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2002 Journal article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: O konstrukcjach z bezokolicznikiem przyrzeczownikowym w języku rosyjskim i polskim .- Katowice, 1998 Book article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: O okolicznikowej funkcji deadiektywu we współczesnym języku polskim i rosyjskim .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
autor CZAPIGA Zofia: O pewnej funkcji składniowej bezokolicznika przyczasownikowego w języku polskim i rosyjskim .- Szczecin, 1996 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 38 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]

Related documents

Description Type Actions