iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O funkcji modalnej leksemu может/może w języku rosyjskim i polskim
Author/editor: Zofia Czapiga
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2005 R. 54 nr 2
Pages: 271-281
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka przedstawia opis polskich i rosyjskich wypowiedzeń, w których wygłaszany sąd jest uznany za niepewny. Wskazuje na leksykalne wykładniki tego rodzaju modalności. Prezentuje szczegółowy opis możliwych interpretacji leksemów modalnych być może, może oraz может і может быть. Ustala, że leksemy te w obu językach wyrażają identyczny subiektywny sąd o niskim stopniu pewności. Wskazuje, że w przekładach z rosyjskiego na polski leksemy modalne bywają często pomijane. (MF)
Author headings:
au. Czapiga, Zofia [Show]
Keywords: być może, funkcja modalna, hipotetyczność, język polski, język rosyjski, język współczesny, modalność, może, может, может быть
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.6. Russian. Lexicology [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]