iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Семантическое варьирование, семантический инвариант и амбисемия : на материале русского языка
Author/editor: Александр Константинович Киклевич
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2008 R. 57 nr 1
Pages: 129-145
Note: Il., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Анализируется явление амбисемии в лексике и грамматике, особенно при оценочных словах и грамматической категории вида. Представлена роль амбисемии для семантической интерпретации языковых знаков в разных контекстах. Подчеркивается, что семантический инвариант содержит реляцию между двумя объектами. (MF)
Abstract 2: W artykule analizowane jest zjawisko ambisemii w leksyce i gramatyce, szczególnie w przypadku wyrazów wartościujących oraz gramatycznej kategorii aspektu. Została pokazana rola ambisemii dla semantycznej interpretacji znaków językowych w różnych kontekstach. Podkreślono, że semantyczny inwariant zawiera relację między dwoma obiektami. (MF)
Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: ambisemia, aspekt, inwariantność, język rosyjski, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), wariantywność, znak językowy
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]