iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura .- Łódź, 2004 - 2008 [Show]
Year 2008
Issue 5
Articles:
KAWECKA Agata: Kilka uwag o przymiotniku jako wykładniku egzystencjalności przedmiotowej frazy nominalnej w rozwoju języka serbskiego [Show]
ZATORSKA Agnieszka: Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z nazwą barw w parafrazie [Show]
MOKRZYCKA Agata: Problem wypełnienia pozycji argumentowych na przykładzie wybranych predykatorów :na materiale języka bułgarskiego [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Produktywność struktur inchoatywnych a cechy struktury semantycznej predykatów [Show]
FASTYN Marcin, KRZESZEWSKA Karolina: Publikacje pracowników Katedry Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego z lat 2004-2008 [Show]
KIROVA Ljudmila: Дискурсните общности в областта на компютърните технологии и славянски езици [Show]
FASTYN Marcin, KRZESZEWSKA Karolina: Един неизследван дамаскин от XVIII век [Show]