iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Kilka uwag o przymiotniku jako wykładniku egzystencjalności przedmiotowej frazy nominalnej w rozwoju języka serbskiego
Author/editor: Agata Kawecka
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2008 5
Pages: 81-89
Note: Streszcz.: fre
Languages: pol
Abstract: Autorka wskazuje odmianę prostą przymiotnika jako konsekwentnie stosowany w rozwoju języka serbskiego wykładnik egzystencjalności we frazie nominalnej. Pewne odstępstwa od tej reguły obserwowane są we frazach z zaimkiem nieokreślonym oraz w tekstach z XIX w. W tych ostatnich odstępstwo jest wynikiem dominacji przymiotników dzierżawczych zakończonych na -ски, które nie posiadają formy krótkiej. (JB)
Author headings:
au. Kawecka, Agata [Show]
Keywords: egzystencjalność, grupa nominalna, historia języka, język serbski, kwantyfikacja zakresowa, odmiana prosta, przymiotnik, wykładnik językowy
Tags:
Classification:
4.2. Serbo-Croatian group. History of language [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
4.1.2. Serbo-Croatian group. Morphology. Morphonology [Show]
Links:
Tekst dokumentu