iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Produktywność struktur inchoatywnych a cechy struktury semantycznej predykatów
Author/editor: Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2008 5
Pages: 19-28
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Autorka wskazuje na prawie nieograniczoną zdolność tworzenia syntetycznych inchoatiwów w języku bułgarskim (uważanym tradycyjnie za język analityczny). Pod względem produktywności prefiksów inchoatywnych język bułgarski i polski leżą na przeciwległych biegunach, język białoruski plasuje się między nimi. Autorka do dalszej subkategoryzacji jednorodnej aspektualnie klasy stosuje typy pozycji predykatowo-argumentowych. Produktywność typu otwierającego pozycję Agentive w języku bułgarskim stanowi przyczynę tak dużego zbioru inchoatywów w tym języku. (JB)
Author headings:
au. Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia [Show]
Keywords: aspekt złożony, czasownik inchoatywny, inchoatywność, język białoruski, język bułgarski, język polski, konstrukcja werbo-nominalna, opis konfrontatywny, struktura predykatowo-argumentowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
9.3.1.3.2. Belorussian. Verbal formation [Show]
Links:
Tekst dokumentu