iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Problem wypełnienia pozycji argumentowych na przykładzie wybranych predykatorów :na materiale języka bułgarskiego
Author/editor: Agata Mokrzycka
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2008 5
Pages: 45-55
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorka omawia zagadnienia związane z problemem wypełnienia pozycji argumentowych na przykładzie jednostek o semantyce przekazywania informacji parafrazowanych jako X robi tak, żeby Y wiedział, że Z. W badaniu uwzględniono szereg czynników wpływających na możliwość wystąpienia zera syntaktycznego w pozycji argumentowej, m.in. rodzaj predykatora (analityczny vs syntetyczny), kontekstowość vs bezkontekstowość, użycie aktualne vs nieaktualne. (JB)
Author headings:
au. Mokrzycka, Agata [Show]
Keywords: czasownik mówienia, język bułgarski, konstrukcja werbo-nominalna, pozycja predykatowo-argumentowa, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), zero syntaktyczne
Tags:
Classification:
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
Links:
Tekst dokumentu