iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z nazwą barw w parafrazie
Author/editor: Agnieszka Zatorska
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2008 5
Pages: 29-43
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W artykule omówiono słoweńskie i polskie predykatory kauzatywne z nazwą barw w parafrazie. Autorka przedstawia zbiory jednostek leksykalnych dla obu badanych języków, następnie analizuje budowę słowotwórczą omawianych czasowników i ich właściwości składniowe. (JB)
Author headings:
au. Zatorska, Agnieszka [Show]
Keywords: język polski, język słoweński, kauzatywność, nazwy barw, opis konfrontatywny, prefiksacja, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
5.5. Slovenian. Semantics. Pragmatics [Show]
5.1.4. Slovenian. Syntax [Show]
5.1.3.2. Slovenian. Verbal formation [Show]
Links:
Tekst dokumentu