iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2005
Issue R. 54 nr 2
Articles:
RUDZIEWICZ Irena [Recenzja pracy: Studia Wschodniosłowiańskie .- Białystok, 2001 - 2016] [Show]
CZAPIGA Zofia: O funkcji modalnej leksemu может/może w języku rosyjskim i polskim [Show]
SIENKIEWICZ Jan: Przysłówki z formantem -еньк (-оньк) w języku rosyjskim drugiej połowy XVII wieku [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr: Semantyka i metaforyczna konceptualizacja strachu w języku polskim, rosyjskim i niemieckim [Show]
SZETELA Wiktor: Международная научная конференция "Русский язык и стилистика в наши дни", посвященной 85-летию со дня рождения профессора Московского государственного областного университета Н.А. Кондрашова, Москва, МГОУ, 29-30 ноября 2004 г. [Show]