iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Международная научная конференция "Русский язык и стилистика в наши дни", посвященной 85-летию со дня рождения профессора Московского государственного областного университета Н.А. Кондрашова, Москва, МГОУ, 29-30 ноября 2004 г.
Author/editor: Wiktor Szetela
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2005 R. 54 nr 2
Pages: 335-338
Languages: rus
Abstract: Отчет о научной конференции, состоявшейся в Москве в 2004 г., посвященной проф. Н.А. Кондрашову. Участники конференции обсуждали вопросы синтагматики, семантики, языковых единиц, анализа художественного текста, а также диалектологии и места русского языка в системе славянских языков. (MF)
Abstract 2: Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej prof. N.A. Kondraszowowi, która odbyła się w Moskwie w 2004 r. Uczestnicy konferencji zajmowali się problemami syntagmatyki, semantyki, jednostek językowych, analizy tekstu literackiego, oraz dialektologii i miejsca języka rosyjskiego w systemie języków słowiańskich. (MF)
Author headings:
au. Szetela, Wiktor [Show]
Keywords: 2004 r., język rosyjski, język współczesny, konferencja, Moskwa, styl, Кондрашов Николай А. (1919- ), "Русский язык и стилистика в наши дни"
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
9.2.1.6. Russian. Stylistics [Show]
Personal subject heading:
Kondrašov, Nikolaj A. [Show]