iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2011
Issue R. 60 nr 1
Articles:
CHARCIAREK Andrzej [Recenzja pracy: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky .- [3] .- Brno, 2009] [Show]
POŹNIAK Telesfor [Recenzja pracy: RAGOJŠA Vjačaslaŭ: Літаратуразнаўчы слоўнік : тэрміны і паняцці : для школьнікаў і абітурыентаў .- Мінск, 2009] [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 2010 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]
BRZYKCY Jolanta, PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты", Moskwa, 18-19 maja 2009 roku [Show]
CZAPIGA Zofia: Rosyjskie modele zdań ze znaczeniem smutku w konfrontacji z językiem polskim [Show]
RYCIELSKA Beata: Siergiej I. Karcewski i gramatyka kognitywna : związki dawnej i współczesnej myśli lingwistycznej [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 17 stycznia 2011 r.) [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 29 listopada 2010 r.) [Show]
KOSTJAK Natalìja: Дві версії наративу Лемківщини в творах лемківських авторів Полщі [Show]
RUDÈNKA Alena, VALATOǓSKAJA Nìna: Дыялектныя назвы бліноў : на матерыяле беларускай і украінскай моў [Show]