iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Rosyjskie modele zdań ze znaczeniem smutku w konfrontacji z językiem polskim
Author/editor: Zofia Czapiga
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2011 R. 60 nr 1
Pages: 133-145
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Artykuł opisuje porównanie rosyjskich i polskich zdań modelu przysłówkowo-predykatywnego przekazujących wewnętrzny stan subiektu, charakteryzowany jako 'smutek'. Analizowane są przysłówki predykatywne: грустно, скучно, тоскливо, невесело, печально, тяжело i ich odpowiedniki w polskich przekładach. Autorka wskazuje, że każdy z analizowanych leksemów jest charakterystyczny dla określonego modelu zdań. Podkreśla także, że w przekładach nie zawsze znaczenie smutku jest wyrażane ekwiwalentem słownikowym, użycie zaś innych form nierzadko wiąże się z przesunięciami semantycznymi. (MF)
Author headings:
au. Czapiga, Zofia [Show]
Keywords: język polski, język rosyjski, język współczesny, opis konfrontatywny, predykatyw, przysłówek, schemat zdaniowy, 'smutek'
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]