iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 17 stycznia 2011 r.)
Author/editor: Zofia Rudnik-Karwatowa
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2011 R. 60 nr 1
Pages: 193-194
Languages: pol
Abstract: Omówienie referatu J. Siatkowskiego "Rozróżnianie morfologii i fonetyki na mapach «Atlasu ogólnosłowiańskiego»" wygłoszonego w trakcie posiedzenia oraz decyzji organizacyjnych, które na nim zapadły. (MF)
Author headings:
au. Rudnik-Karwatowa, Zofia [Show]
Keywords: 2010 r., Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa, życie naukowe, "Общеславянский лингвистический атлас" (ОЛА)
Tags:
Classification:
1.6.6.1. Academies of sciences. Universities. Commitees. Societies [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Personal subject heading:
Siatkowski, Janusz [Show]