iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Дві версії наративу Лемківщини в творах лемківських авторів Полщі
Author/editor: Наталія Костяк
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2011 R. 60 nr 1
Pages: 113-131
Note: Streszcz.: eng
Languages: ukr
Abstract 2: Autorka bada sposób narracji w tekstach autorów łemkowskich mieszkających w Polsce, zwracając uwagę na różnice w zależności od poglądów autorów na kwestię tożsamości Łemków. Podkreśla, że zwolennicy tożsamości łemkowsko-ukraińskiej uważają swoją mowę za część ogólnonarodowego języka ukraińskiego, podczas gdy zwolennicy tożsamości łemkowsko-rusińskiej uważają ją za osobny (mikro)język. Przedstawia różnice w sposobie narracji w zakresie etnogenezy Łemków, ich tradycji kulturowych i historii. (MF)
Author headings:
au. Kostjak, Natalìja [Show]
Keywords: etnogeneza, gwary łemkowskie, język łemkowski, język ukraiński, narracja, tożsamość językowa
Tags:
Classification:
9.5. Lemko language [Show]
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]