iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język starobiałoruski

Description Type Actions
CITKO Lilia: Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego .- "Białorutenistyka Białostocka" 2015 Journal article [Show]
CITKO Lilia: "Kronika Bychowca" na tle historii i geografii języka białoruskiego .- Białystok, 2006 Book [Show]
VAS'KÌNA Tamara: Nomina agentis в классической латыни и старобелорусском языке .- "Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 1 : Филология" 1998 Journal article [Show]
CITKO Lilia: O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca" .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2002 Journal article [Show]
ANDRÁS Zoltán: Oláh Miklós "Athila" című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása .- Nyiregyháza, 2004 Book [Show]
BOKOVÁ Eva: Osobní jméno v předmluvě rukopisu Skorinova Apostola z roku 1696 .- Минск, 1999 Book article [Show]
CITKO Lilia: Polonizmy fonetyczne i fleksyjne w wybranych latopisach litewsko-białoruskich .- "Acta Albaruthenica" 2008 Journal article [Show]
GETKA Joanna: Prosta mowa końca XVIII wieku : język "Nauk Parafialnych" (Poczajów 1794) .- Warszawa, 2015 Book [Show]
OKAMOTO Takao: [Shimon Budoni, "Kyōri-mondō" (1562-nen), dai-ichibu : tekisuto oyobi kaisetsu] .- Kobe, 2002 Book [Show]
CITKO Lilia: Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski .- Białystok, 2012 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 156 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (16) ]