iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: imię osobowe

Description Type Actions
SZULOWSKA Wanda: Antroponimia chłopska na Ukrainie prawobrzeżnej w XVII wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
DZIEKOŃSKA Justyna: Antroponimia epoki radzieckiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2001 Journal article [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Antroponimia Polski XVI do XVIII wieku : wstępne uwagi redakcyjne .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
MRÓZEK Robert: Antroponimia w systemie onimicznym .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kontaktów językowych i kulturowych .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2001 Journal article [Show]
ŠKVORC BRANDA Anita: Antroponimija Dragoslavec Brega .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2012 Journal article [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Antroponimy w greckokatolickich księgach metrykalnych z Humennego (Słowacja) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
KOMÁREK Karel: Biblická osobní jména v morfologickém systému češtiny .- Brno, 1999 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Composita w historycznej onomastyce ukraińskiej .- Lublin, 2000 Book article [Show]
RIEGER Janusz: Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 112 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (12) ]