iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Lublin (region)

Description Type Actions
CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Bilingwizm na obszarze wschodniej Lubelszczyzny : stan historyczny i współczesny .- Białystok, 1999 Book article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Burza w wierzeniach ludowych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1994 Journal article [Show]
CZAPLA Anna: Cechy ukraińskie w gwarze gródeckiej .- Lublin, 2003 Book article [Show]
SIEROCIUK Jerzy: Geograficzne rozmieszczenie zmienności funkcji formantów gwarowych .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
WARCHOŁ Stefan: Imię Marian w toponimii Lubelszczyzny .- Piotrków Trybunalski, 2000 Book article [Show]
KUCHTA Anna: Imiona chrzestne w metrykach chrztów parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jozafata w Korczówce : lata 1928-1938 .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2013 Journal article [Show]
PELCOWA Halina: Interferencja leksykalna w gwarach Lubelszczyzny wschodniej .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 2000 Journal article [Show]
PELCOWA Halina: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny .- Lublin, 2001 Book [Show]
PELCOWA Halina: Językowy obraz roślin w gwarach Lubelszczyzny .- Lublin, 2002 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 37 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]