iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny
Author/editor: Halina Pelcowa
Publication place: Lublin
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Year: 2001
Pages: 307 s.
Note: Bibliogr., indeks, mapy, streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: Interferencje wewnątrzjęzykowe (wewnątrzgwarowe, wewnątrzdialektalne czyli międzygwarowe i międzydialektalne) i zewnątrzjęzykowe (wewnątrzgwarowe i międzygwarowe) oraz interferencje na płaszczyźnie semantyczno-onomazjologicznej. (HK)
Author headings:
au. Pelcowa, Halina [Show]
Keywords: dialekt, gwara, interferencja językowa, język polski, języki wschodniosłowiańskie, Lublin (region), słownictwo
Tags:
Classification:
8.2.6.2. Polish. Dialectal lexicon [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
Inbound references:
Recenzja: SIKORA Kazimierz .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 [Show]
Recenzja: MALEC Tadeusz .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2003 [Show]
Recenzja: KUCHARZYK Renata .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 [Show]