iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
MIODEK Jan: 1. Murcki, Kostuchna; 2. Ściemniać - 'kręcić, mącić, gmatwać' .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego .- Katowice, 2012 Book article [Show]
LUTO-KAMIŃSKA Anetta: "Alfurkan tatarski" Piotra Czyżewskiego – opis zabytku : grafia z elementami fonetyki .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
OSOWICKA-KONDRATOWICZ Magdalena: Analiza jakości informacji fonetycznych zawartych w głównych wydawnictwach ortofonicznych "Słowniku wymowy polskiej PWN" oraz "Podręcznym słowniku poprawnej wymowy polskiej" .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Anthroponomastische Beiträge zur sorbischen historischen Lautlehre .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
Archiwum fonograficzne Alojzego Adama Zdaniukiewicza : spis i lokalizacja miejscowości, których polska gwara została udokumentowana od osób przybyłych z ziem Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej do PRL w latach 1957-1959 .- "Acta Baltico-Slavica" 1999 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas : Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu [Wprowadzenie do fonetyki arealnej (fonetyki geograficznej) : na przykładzie Europy południowo-wschodniej] .- Vilnius, 2007 Book [Show]
PETRIK Horst: Aussprache des ó im Niedersorbischen .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1998 Journal article [Show]
WERNKE Géza: Az ősszláv szóvégi nazálisok keletkezéséről és ennek az óoroszban való tükröződéséről : kísérlet egy törvényszerűség megállapítására [О происхождении праславянских назальных гласных в конце слова и их отражении в старорусском : попытка установить закономерность] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
DANKA Ignacy Ryszard, WITCZAK Krzysztof Tomasz: Bałto-słowiańskie *švînas 'ołów' a zagadnienie odtworzenia budowy i znaczenia prototypu indoeuropejskiego .- "Acta Baltico-Slavica" 1992 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 493 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (50) ]