iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego
Author/editor: Lechosław Jocz
Published in: Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności : język, literatura, kultura .- Katowice, 2012 [Show]
Pages: 28-38
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Awtor předstaja aktualne problemy při wopisowanju hornjoserbskeho konsonantizma. Zakład twori 15 dospołnych interpretacijow konsonantiskeho systema hornjoserbšćiny a dwě dalšej publikaciji. Pokazuje so na wažne rozdźěle mjez jednotliwymi přepytowanjemi a mjenuja so přičiny za to. (AP)
Author headings:
au. Jocz, Lechosław [Show]
Keywords: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), fonotaktyka, język górnołużycki, język niemiecki, konsonantyzm, wpływ językowy
Tags:
Classification:
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]