iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Az ősszláv szóvégi nazálisok keletkezéséről és ennek az óoroszban való tükröződéséről : kísérlet egy törvényszerűség megállapítására [О происхождении праславянских назальных гласных в конце слова и их отражении в старорусском : попытка установить закономерность]
Author/editor: Wernke Géza
Published in: Nyelv, stílus, irodalom : köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára [Язык, стиль, литература : юбилейная книга к 70-летию Михая Петера] .- Budapest, 1998 [Show]
Pages: 607-608
Languages: hun
Author headings:
au. Wernke, Géza [Show]
Keywords: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), historia języka, język prasłowiański, język staroruski, samogłoska nosowa
Tags:
Classification:
9.1. Old Russian [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]