iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: ortografia

Description Type Actions
LËSÌK Jazèp: 1921-1930 : збор твораў .- Мінск, 2003 Book [Show]
FILIPOVIĆ Rudolf, MENAC Antica: Adaptacija ortografije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku : teorija i primjena .- "Suvremena lingvistika" 1997 Journal article [Show]
CHŁOPICKI Władysław, ŚWIĄTEK Jerzy: Angielski w polskiej reklamie .- Warszawa ; Kraków, 2000 Book [Show]
NORBERG Madlena: Bemerkungen zum Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache im Niedersorbischen .- Potsdam, 2003 Book article [Show]
ADAM Robert: "Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici" : je c měkké, nebo obojetné? .- "Naše řeč" 2003 Journal article [Show]
KSIĄŻEK Elżbieta: Cechy futuryzmu w kontekście przekładu : na materiale listów Włodzimierza Majakowskiego do Lili Brik .- Kraków, 1998 Book article [Show]
SVOBODOVÁ Ivana: Český pravopis na konci 20. století .- Wałbrzych, 2001 Book article [Show]
DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza" .- "Przegląd Humanistyczny" 1998 Journal article [Show]
VALENTOVÁ Iveta: Čo je nové v Akadémii/akadémii? : k zástupnosti skrátených názvov a ich ortografii .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]
SALONI Zygmunt: Co lepsze: kazachski czy kazaski? .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 319 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (32) ]