iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Čo je nové v Akadémii/akadémii? : k zástupnosti skrátených názvov a ich ortografii
Author/editor: Iveta Valentová
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2015 Roč. 80 č. 3-4
Pages: 210-218
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Článok sa zaoberá problematikou pravopisu veľkých a malých písmen v slovenčine pri skrátených formách viacslovných pomenovaní – tzv. zástupných názvov. Autorka charakterizuje vzťah medzi propriálnou a apelatívnou sférou jazyka s ohľadom na vlastnosti chrématoným, ktoré sú tzv. ambimodálnymi pomenovaniami. Identifikuje problematické situácie a kontexty pri písaní zástupných názvov najmä pri uvádzaní názvov inštitúcií a ich skrátených foriem. Problematiku konfrontuje s kodifikačnými pravidlami – "Pravidlami slovenského pravopisu", ktoré nedostatočne informujú používateľa jazyka o písaní zástupných názvov v otázke, či ich písať s malým písmenom (ústav, akadémia) alebo s veľkým písmenom (Ústav, Akadémia). Autorka navrhuje prihliadať na jazykovú prax a jej tendencie, ako aj na riešenia tejto otázky v iných slovanských jazykoch. (JW)
Author headings:
au. Valentová, Iveta [Show]
Keywords: apelatyw, chrematonim, ergonimy, nazwa własna, norma ortograficzna, ortografia, skrócenie (procedura), wielojęzyczność
Tags:
Classification:
6.2.7. Slovak. Onomastics [Show]
6.2.1. Slovak. Modern literary language [Show]