iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation

Description Type Actions
IVIR Vladimir: Deskriptivni i preskriptivni pristupi lingvističkom proučavanju prevođenja .- Zagreb ; Rijeka, 1998 Book article [Show]
KĄTNY Andrzej: Die deverbalen "-bar"-Adjektive im Deutschen und deren Entsprechungen im Polnischen .- "Studia Germanica Posnaniensia" 1997 Journal article [Show]
KIT Mark, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Dialog between a lexicographer and a translator .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2013 Journal article [Show]
KONOWSKA Agnieszka: Les difficultés de la traduction certifiée d’actes d’état civil français vers le polonais .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2014 Journal article [Show]
KOMÁREK Karel: Doskonałość tłumaczenia biblijnego - ideał tłumacza Biblii .- Łódź, 2002 Book article [Show]
LÓPEZ Angel Zuazo: Doświadczenia i trudności językowe w przekładzie literatury polskiej na język hiszpański .- Kraków, 1998 Book article [Show]
UCHEREK Eugeniusz: Du côté de dans les traductions polonaises .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Dwa polskie renesansowe przekłady "Sekwencji do Ducha Św." : protestancki Artomiusza z roku 1578 i katolicki Laterny z roku 1588 .- Łódź, 1997 Book article [Show]
PAVIČIĆ Mladen: Dwanaście prób przekładu wiersza Wisławy Szymborskiej "Obmyślam świat" na słoweński .- Kraków, 1998 Book article [Show]
BINEK Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 679 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (68) ]