iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.3. Belorussian. Terminology

Description Type Actions
LËSÌK Jazèp: 1921-1930 : збор твораў .- Мінск, 2003 Book [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Białoruskie nazwy roślin w słowniczku Zośki Wieras .- Łódź, 2002 Book article [Show]
BEKISZ Wiktor, FONTAŃSKI Henryk: Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej = Беларуска-польска-рускі слоўнік лінгвістычных тэрмінаў і спецыяльнай лексікі = Белорусско-польско-русский словарь лингвистических терминов и специальной лексики .- Katowice, 1997 Book [Show]
LIZISOWA Maria Teresa: Konfrontacja pojęć prawnych w słowniku Konstantego Szyrwida i w Statutach litewskich .- "Acta Baltico-Slavica" 2006 Journal article [Show]
TIMOSZUK Mikołaj: O języku białoruskich przekładów Ewangelii w Ameryce Północnej .- "Acta Albaruthenica" 2013 Journal article [Show]
RUTKOWSKA Krystyna: Obrzędowość a słownictwo w warunkach pogranicza .- "Acta Baltico-Slavica" 2008 Journal article [Show]
OSTROWSKI Bogumił: Określenia mrozu i powierzchni pokrytych lodem w białoruskich gwarach na Grodzieńszczyźnie .- "Acta Baltico-Slavica" 2005 Journal article [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Аб мове вілійскіх плытагонаў .- "Паланістыка = Полонистика = Polonistyka" 2002 Journal article [Show]
BUDZ'KO Ìryna: Аб сістэмным характары тэматычнай групы рэлігійнай лексікі : на матэрыяле помнікаў беларускай пісьменнасці XV-XVIII ст. .- "Беларуская лінгвістыка" 2001 Journal article [Show]
LAŬRYNOVÌČ Natallja: Адназначнасць і мнагазначнасць у тэрміналогіі .- "Беларуская лінгвістыка" 2005 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 122 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (13) ]