iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Obrzędowość a słownictwo w warunkach pogranicza
Author/editor: Krystyna Rutkowska
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2008 32
Pages: 93-102
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Analiza etnolingwistyczna cyklu zimowego roku obrzędowego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim obejmuje między innymi terminologię obrzędową. Autorka dzieli badaną leksykę na mikropola semantyczne: nazwy chrononimiczne, nazwy obrzędów, nazwy postaci obrzędowych, nazwy potraw i nazwy przedmiotów obrzędowych. Uznaje, że terminologia obrzędowa jest wielowarstwowa i wielokulturowa, posiada różnorodne podstawy motywacyjne i odzwierciedla wzajemne oddziaływania systemów języków polskiego, białoruskiego i litewskiego. (Bi)
Author headings:
au. Rutkowska, Krystyna [Show]
Keywords: analiza etnolingwistyczna, interferencja językowa, język białoruski, język litewski, język polski, kontakty językowe, nazwy obrzędów, pogranicze językowe, słownictwo, terminologia obrzędowa
Tags:
Classification:
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
9.3.9. Belorussian. Ethnolinguistics [Show]
8.2.6.3. Polish. Terminology [Show]
9.3.6.3. Belorussian. Terminology [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]