iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
HRNJAK Anita: Semantički opseg imenice krv kao komponente frazema na materijalu hrvatskih i ruskih frazema .- "Riječ : časopis za filologiju" 1999 Journal article [Show]
DZIUBA Jolanta, WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW Regina: Serbsko-chorwacko-polski słownik skrzydlatych słów : rozważania teoretyczno-metodologiczne .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2001 Journal article [Show]
BABCZYŃSKA Svetlana: "Skrzydlate słowa" w języku rosyjskim i polskim a problem konfrontatywnego opisu idiomatycznych jednostek leksykalnych .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 2003 Journal article [Show]
Slavica Wratislaviensia .- 146 .- Wrocław, 2008 Book [Show]
SKLADANÁ Jana: Slovenské frazémy krest'anského pôvodu v slovanskom kontexte .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
KROŠLÁKOVÁ Ema: Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
Słowo, tekst, czas .- 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczecin 6-7 września 2001 : Greifswald 8-9 września 2001 r. .- Szczecin, 2002 Book [Show]
FINK Željka: Sport u frazeologiji .- Zagreb ; Rijeka, 2002 Book article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych : analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 1998 Journal article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Opolu : 6-8 września 2000 roku .- "Przegląd Rusycystyczny" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 215 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (22) ]