iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Sport u frazeologiji
Author/editor: Željka Fink
Published in: Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća .- Zagreb ; Rijeka, 2002 [Show]
Pages: 123-128
Note: Streszcz.: rus
Languages: scr
Abstract: Izvori i hrvatske i ruske frazeologije vrlo su različiti. Jedan od njih je i sport. Izrazi preuzimani iz sportskog žargona semantički su preoblikovani i s novim frazeološkim značenjem prelaze u opći frazeološki fond i hrvatskoga i ruskoga jezika. Tri su različita tipa odnosa semantičkoga taloga sa sportskom pozadinom i samih sportova. Jedan se dio frazema odnosi na sport općenito, u njemu se daje samo sportska naznaka. U drugom dijelu sportski izvor vodi prema nekoliko vrsta sportova povezanih nekom zajedničkom značajkom. U trećem je pak dijelu frazema prepoznatljiv jedan konkretan sport. Na korpusu hrvatskih i ruskih frazema analiziraju se sportski izvori i način na koji su utjecali na formiranje frazeološkoga značenja. (MS)
Author headings:
au. Fink, Željka [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język chorwacki, język rosyjski
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
4.6.5. Serbo-Croatian group. Phraseology [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]