iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowo, tekst, czas .- 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczecin 6-7 września 2001 : Greifswald 8-9 września 2001 r.
Author/editor: pod red. Michaiła Aleksiejenki, Walerego Mokijenki, Harrego Waltera
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 2002
Pages: 623 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Aleksêênko, Michajlo Andrìjovič [Show]
rd. Mokienko, Valerij Michajlovič [Show]
rd. Walter, Harry [Show]
Keywords: 2001 r., frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), frazeologia 2 (dyscyplina), Greifswald, język polski, język rosyjski, materiały konferencyjne, Szczecin
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
Articles:
PAJEWSKA Ewa: Frazeologia w komunikacji profesjonalnej .- Szczecin, 2002 [Show]
KABATA Maria: Innowacje frazeologiczne w wierszach księdza Jana Twardowskiego .- Szczecin, 2002 [Show]
BUDNIAK Danuta: Iскрометнi скарби - фразеологiзми образного потенцiалу української, росiйської та польської мов .- Szczecin, 2002 [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Jak przejawia się antropocentryzm we frazeologii współczesnych listów prywatnych? .- Szczecin, 2002 [Show]
KUCZYŃSKA Marzanna, ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Jej imię znaczy - życie... .- Szczecin, 2002 [Show]
AFELTOWICZ Beata: Kilka uwag o polskiej frazeologii politycznej na materiale tygodnika "Wprost" .- Szczecin, 2002 [Show]
WOJDAK Piotr: Leksemy składniowo-polisegmentalne, czyli idiomy? : na przykładzie przymiotników o postaci frazy nominalnej w języku polskim .- Szczecin, 2002 [Show]
PIETRZYK Izabela: Logoepistema - lingwokulturologiczne spojrzenie na frazeologizmy .- Szczecin, 2002 [Show]
KRŽIŠNIK Erika, BĘDKOWSKA-KOPCZYK Agnieszka: Łączliwość przymiotników wielki i wysoki w słoweńskiej i polskiej frazeologii .- Szczecin, 2002 [Show]
BASAJ Mieczysław: Najnowsza frazeologia w nagłówkach "Życia Warszawy" .- Szczecin, 2002 [Show]
MENAC Antica, FINK Željka: Nove pojave u frazeologiji hrvatskoga jezika .- Szczecin, 2002 [Show]
HRNJAK Anita: Nove ustaljene sveze riječi u jeziku jedne hrvatske radio stanice .- Szczecin, 2002 [Show]
MALINOWSKA Bogumiła: Nowa frazeologia w mowie współczesnej młodzieży .- Szczecin, 2002 [Show]
TREDER Jerzy: O frazeologii potocznej w polszczyźnie .- Szczecin, 2002 [Show]
BĄBA Stanisław, LIBEREK Jarosław: O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny .- Szczecin, 2002 [Show]
SKLADANÁ Jana: Staršie i novšie frazémy krest’anského pôvodu v sùčasném slovenskom jazyku .- Szczecin, 2002 [Show]
CHLEBDA Wojciech: Ujarzmienie ognia : podbój kosmosu a frazeologia .- Szczecin, 2002 [Show]
MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: Uniwerbizacja jako jedno ze źródeł polisemii leksemów rzeczownikowych : na materiale języka rosyjskiego i polskiego .- Szczecin, 2002 [Show]
BERGMANN Anka: Бизнесмен входит в рынок и гоняется за длинным рублем : о фразеологическом потенциале старых и новых слов в русском языке .- Szczecin, 2002 [Show]
ŠOLTZ Ute: "Господа юнкера, кем вы были вчера?" : крылатые слова и формы обращения в русских публицистических текстах 90-х гг. .- Szczecin, 2002 [Show]
KOČERGAN Michajlo Petrovič, MINČAK Galina: Динамiчнi процеси у фразеологiї української мови 90-х рокiв XX ст. .- Szczecin, 2002 [Show]
UŽČENKO Vìktor Dmitrovič: Динаміка aреальных фразеологізмів .- Szczecin, 2002 [Show]
LEVČENKO Olena Petrìvna: Етнічні стереотіпи у публіцістичному тексті .- Szczecin, 2002 [Show]
LICHTENBERG Julia: Игра слов - окказиональная фразеология и текст : на материале болгарского языка .- Szczecin, 2002 [Show]
KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna, POPIELEWICZ Aleksandra: К вопросу о географии новых словосочетаний в языке периодики .- Szczecin, 2002 [Show]
LEVIN-STEINMANN Anke: К специфике фразеологических новообразований .- Szczecin, 2002 [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Колористика метафорических выражений польского языка в когнитивном плане .- Szczecin, 2002 [Show]
KANTORCZYK Urszula: Метафорическая модель выборы - это борьба и война в русской публицистике .- Szczecin, 2002 [Show]
JANUSZ Jadwiga: Новi фразеологiзми в українськiй дiловiй мовi як засiб збагачення її виражальних можливостей .- Szczecin, 2002 [Show]
ZYKOVA Elena Igorevna: Новая жизнь старых выражений : о некоторых особенностях употребления русских фразеологизмов в публистическом тексте .- Szczecin, 2002 [Show]
ŽUJKOVA Margarita: О диффузности семантики идиом .- Szczecin, 2002 [Show]
BAJRAMOVA Luiza Karimovna: Общеязыковые окказиональные неофразеологизмы ФСМ "наркомания" .- Szczecin, 2002 [Show]
ŠULEŽKOVA Svetlana G.: От сладкой жизни к сладкой парочке : крылатые выражения-неологизмы с компонентом сладкий в современном русском языке .- Szczecin, 2002 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Отражение актуальных процессов синхронической динамики в новой фразеологии .- Szczecin, 2002 [Show]
CYBOVA Irina Aleksandrovna: Отражение концепта 'праздность', 'лень', 'бездействие' во французской и русской фразеологии .- Szczecin, 2002 [Show]
ÊREMENKO Ìrina Anatolìïvna: Повесть Ю. Полякова "Апофегей" : язык и время .- Szczecin, 2002 [Show]
Приемы трансформации устойчивых словесных комплексов в "Колымских рассказах" В.Т Шаламова .- Szczecin, 2002 [Show]
GEORGIEVA Stefka: Роль новых символов в формировании фразеологического образа .- Szczecin, 2002 [Show]
GRABOWIECKA Olga: Сталi eпитенi конструкцiї як перекладознавча проблема : на матерiалi українських художнiх текстiв та їхнiх англомовних перекладiв .- Szczecin, 2002 [Show]
WIERZBICKA Wiktoria: Старая и новая фразеология в СМИ - высказывания политиков как источник и составная часть афоризма .- Szczecin, 2002 [Show]
SELIVERSTOVA Elena I.: Старые пословицы на новый лад .- Szczecin, 2002 [Show]
HORDY Mirosława: Типы вторичных значений соматизмов в составе фразеологических единиц : на материале русского и польского языков .- Szczecin, 2002 [Show]
NIKOLAEVA Elena Kairovna: Трансформированные пословицы как элемент современной смеховой культуры .- Szczecin, 2002 [Show]
ARCHANGEL'S'KA Alla Mstislavìvna: Фоновi знаня носіїв мови та фразеолoгічна неологіка пострадянської доби : на матеріалі української преси останнього десятиліття .- Szczecin, 2002 [Show]
NOVOŽENOVA Zoja, PSTYGA Alicja: Фраземы в публицистическом дискурсе как средство экспрессивизaции .- Szczecin, 2002 [Show]
ZORÌVČAK Roksoljana Petrìvna: Фразеологiя письменника як перекладознавча проблема : на матерiалi англомовних перекладiв творiв Тараса Шевченка .- Szczecin, 2002 [Show]
ŠEVJAKOVA Tat'jana Vasil'jevna: Фразеологическое новаторство и культурно-историческая обстановка эпохи .- Szczecin, 2002 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Фразеология в аспекте аксиологической прагмалингвистики .- Szczecin, 2002 [Show]
BIERICH Alexander, MATEŠIĆ Josip: Фразеология в русском и хорватском субстандарте .- Szczecin, 2002 [Show]
KUSAL Krzysztof: Фразеология и межьязыковая омонимия .- Szczecin, 2002 [Show]
DANILENKO Ljudmila Ìvanìvna: Фразеологічні інновації в мові чеських засобів масової інформації .- Szczecin, 2002 [Show]
KOVAL' Uladzìmìr: Фразеолофизмы-заглавия на стрaницах газет "Советская Белоруссия" и "Народная Воля" .- Szczecin, 2002 [Show]
LILIČ Galina Alekseevna: Язык и революция : неологизмы ставшие архаизмами .- Szczecin, 2002 [Show]