iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Semantički opseg imenice krv kao komponente frazema na materijalu hrvatskih i ruskih frazema
Author/editor: Anita Hrnjak
Published in: Riječ : časopis za filologiju [Show]
Journal issue: 1999 God. 5 sv. 2
Pages: 38-49
Note: Streszcz.: rus
Languages: scr
Abstract: U rješavanju pitanja opravdanosti proučavanja vezanog značenja riječi u okviru frazeologije može nam pomoći analiza načina na koji je semantički opseg leksema komponente frazema obrađen u jednojezičnim rječnicima. Takva analiza pokazuje da su vezana značenja, odnosno značenja kroz koja se samostalna riječ bez dodatnog sintagmatskog okružja nikada ne ostvaruje, zastupljena u jednojezičnim rječnicima u mnogo većoj mjeri nego što se to na prvi pogled čini. S druge pak strane, broj zabilježenih vezanih značenja pokazuje da su ona u leksikologiji u znatnoj mjeri prihvaćena kao osobit tip leksičkog značenja, te da je semantička analiza frazema i njegovih komponenti njen nezaobilazan dio. Možemo dakle reći da su u semantičkoj analizi ovoga tipa frazeologija i leksikologija tijesno povezane i ne dopuštaju jednostrane zaključke.(MS)
Author headings:
au. Hrnjak, Anita [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), frazeologizm, język chorwacki, język rosyjski, krv
Tags:
Classification:
4.6.5. Serbo-Croatian group. Phraseology [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]