iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
BĄBA Stanisław, SKIBSKI Krzysztof: O frazie Łyżka dziegciu w beczce miodu .- Poznań, 2005 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: O hledání budoucího města či zaslíbené země .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1997 Journal article [Show]
ČAGALJ Ivana, VASUNG Ana: O metafori sporta u političkom diskursu : neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele .- Zagreb, 2013 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech: O pracach Komisji Frazeologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów ostatniego pięciolecia .- "Slavia Orientalis" 2010 Journal article [Show]
WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW Regina: O przysłowiach w nagłówkach prasowych : na materiale polskim w porównaniu z chorwackim .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech: O specyficzności ustalania ekwiwalentów przekładowych w dwujęzycznym słowniku skrzydlatych słów .- Opole, 2001 Book article [Show]
ČIŽMÁROVÁ Mária: O variantnosti frazém v ukrajinčine a slovenčine .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: O związkach frazeologii kaszubskiej z frazeologią górnołużycką i niemiecką .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
HEJDUK Anna: Obraz głupoty w polskiej, czeskiej i górnołużyckiej frazeologii .- "Bohemistyka" 2002 Journal article [Show]
WIERZCHOŃ Piotr: Odtwarzalność w granicach pary przekładowej .- "Przegląd Rusycystyczny" 2008 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 215 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (22) ]