iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O związkach frazeologii kaszubskiej z frazeologią górnołużycką i niemiecką
Author/editor: Sonja Wölke
Published in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc : pogranicza i kontakty językowe .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 149-166
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Autorka podejmuje próbę porównania gwarowych frazeologizmów kaszubskich, związanych z wierzeniami i obyczajami, oraz analogicznych literackich frazeologizmów górnołużyckich i niemieckich. W analizowanym materiale wyróżnia związki kaszubsko-górnołużyckie niemające powiązań z językiem niemieckim, frazeologizmy właściwe dla wszystkich trzech języków oraz takie, które występują tylko w kaszubskim i niemieckim, obce są natomiast językowi górnołużyckiemu. Przeprowadzone porównanie pozwala na wykrycie sporej liczby powiązań frazeologizmów kaszubskich z językiem górnołużyckim, zaś tam gdzie zachodzi zgodność z materiałem niemieckim, wyróżnić można zarówno frazeologizmy wspólne wielu językom, frazeologizmy prawie na pewno zapożyczone z niemieckiego, jak też i takie, które pod jego wpływem zostały jedynie nieznacznie zmodyfikowane. Za główną przyczynę występowania różnic między frazeologią kaszubską i górnołużycką autorka uważa powszechny wpływ niemczyzny na język górnołużycki - i brak takiego na język kaszubski. (MF)
Author headings:
au. Wölkowa, Sonja [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język górnołużycki, język kaszubski, język niemiecki, opis konfrontatywny, wpływ językowy
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.3. Kashubian [Show]
7.6.5. Sorb Group. Phraseology [Show]
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]