iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6.4. Polish. Lexicography

Description Type Actions
WOJAN Katarzyna: Bibliografia polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich słowników przekładowych za lata 1990-2004 w układzie chronologicznym .- "Przegląd Rusycystyczny" 2006 Journal article [Show]
KĘDELSKA Elżbieta: Bohemizmy i rutenizmy w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 r. .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1993 Journal article [Show]
Bohemizmy w języku polskim : słownik .- Warszawa, 2006 Book [Show]
FELESZKO Kazimierz: Bukowina moja miłość : język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku .- T. 2 : Słownik .- Warszawa, 2003 Book [Show]
DIMITROVA Ludmila, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Bulgarian-Polish language resources : current state and future development .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2013 Journal article [Show]
MARTINCOVÁ Olga: Česko-polské slovníky z hlediska preskripce .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: Ciągłość i przemiany w polskiej leksykografii współczesnej .- "Polonica" 2002 Journal article [Show]
DIMITROVA Ludmila, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Classifiers and digital dictionaries .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2009 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Co i ile z onomastyki w regionalnym słowniku gwarowym .- Poznań, 2003 Book article [Show]
JASKOT Maciej Paweł, GANOŠENKO Jurij: Culturemes and non-equivalent lexis in dictionaries .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2015 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 898 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (90) ]