iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Classifiers and digital dictionaries
Author/editor: Ludmila Dimitrova, Violetta Koseska-Toszewa
Published in: Cognitive Studies = Études cognitives [Show]
Journal issue: 2009 9
Pages: 117-131
Note: Streszcz.: eng
Languages: eng
Abstract: The authors present some of the issues connected with entry classifiers in digital dictionaries. They share their experience based on the development of the first Bulgarian-Polish digital dictionary prepared together by Bulgarian and Polish linguists. The dictionary consists of approximately 20-thousand entries and is a step on the way to creating an online Polish-Bulgarian dictionary. (PK)
Abstract 2: W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące klasyfikatorów haseł w słownikach cyfrowych. Autorki prezentują prace nad bułgarsko-polskim słownikiem cyfrowym przygotowywanym wspólnie przez bułgarskich i polskich językoznawców. Słownik składa się z około 20 tysięcy haseł, stanowi bazę leksykalną i początkowy etap prac przy tworzeniu pierwszego bułgarsko-polskiego słownika internetowego. (PK)
Author headings:
ws. Dimitrova, Ludmila [Show]
ws. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
Keywords: język bułgarski, język polski, leksykografia dwujęzyczna, leksykografia komputerowa, słownik dwujęzyczny
Tags:
Classification:
1.4.1.1. General part. Lexicology. Contrastive studies. Bi- and multilingual dictionaries [Show]
3.1.6.4. Bulgarian. Lexicography [Show]
8.2.6.4. Polish. Lexicography [Show]